Informasjon

Leveringsbetingelser

Generelle betingelser

Endringer i antall eller menyvalg skal skje senest 5 virkedager før levering. For bestillinger med over 75 gjester skal slik endring skje senest 7 virkedager før levering. Virkedager defineres som mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Avbestilling skal skje senest 5 virkedager før leveringsdato. Ved avbestilling senere enn dette vil bestillingen bli fakturert med 50% hvis avbestillingen er gjort mellom 2 og 5 virkedager før avtalt levering. Avbestilling senere enn 2 virkedager før levering vil bli fakturert 100%.

Retur av utstyr avtales med sjåfør ved levering. Dersom kunde returnerer utstyret selv må dette skje innen 3 virkedager etter arrangementet.

Skadet eller tapt utstyr faktureres.

Leie av selskapslokalet Kavringen

Avbestilling skal skje senest 1 måned før leiedato. Ved avbestilling senere enn dette vil leien bli fakturert i sin helhet.

Bestilling av lunsj og møtemat

Lunsj kan bestilles 1-2 virkedager før leveringsdag.

Bestilling med levering 3 dager eller nærmere må tas på telefon.

Frakt og levering

Frakt kommer i tillegg på alle leveringer som ikke er hentet selv. Takstene for frakt er:

  • Follo kr. 250,- 
  • Oslo kr. 450,- 
  • Kjøretillegg på søndager kr. 200,-
  • utenfor Follo og Oslo gjelder egne priser

Alle priser ink. mva

Kunden er ansvarlig for at privat vei og adkomst til leveringssted er brøytet slik at leveringen kan skje uten problemer.

Leveringstidspunkt skal avtales på forhånd. Leveringstidspunktet er +/- 20 minutter fra avtalt leveringstidspunkt hvis ikke annet er avtalt.

Kunden må være tilstede på leveringsstedet til avtalt tid.

Vi tar forbehold om kjøreforhold og andre uforutsette hendelser hva leveringstid angår.

Personell

Timer for servitør er minimum 4 timer

Timer for kokk er minimum 3 timer

Om selskapslokalet ikke er i nærheten av offentlig transport må det avtales alternativ transport for servitørene.

Etter kl. 24:00 tilkommer nattillegg på kr. 100,- per time

Betalingsbetingelser

Alle leveringer faktureres etterskuddsvis med forfall 10 dager netto

Ved fakturering via vanlig post (papirfaktura) beregnes et faktureringsgebyr på kr. 40,-

Ved for sen betaling beregnes purregebyr og renter etter gjeldende satser.